Affect Đi Với Giới Từ Gì

*

VỚI AFFECT, CÓ 03 CÁCH DÙNG NHƯ SAU:1. Khi sử dụng “affect” như động từ, nó sẽ có nghĩa là “ảnh hưởng” (influence) hoặc “gây ra một cầm đổi” (cause a change) hoặc “gây ra”(produce). Một biện pháp đặc thù, khi tín đồ ta ước ao nói rằng một cái nào đấy có tác động (ảnh hưởng) lên chiếc khác, bọn họ sẽ cần sử dụng “affect”. Để riêng biệt “affect” cùng với “effect”, hãy sử dụng thuật lưu giữ sau đây: khi tôi “tác động” điều gì, tôi đã tạo ra “hậu quả (When I affect something, I produce an effect).

Bạn đang xem: Affect đi với giới từ gì

Ví dụ: • It"s hard khổng lồ say how the price of gasoline will affect the economy in the long run. (Về thọ về dài, thật cực nhọc mà nói giá tốt xăng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế như vậy nào) • Growing up with three older sisters affected me greatly as a person.(Lớn lên với 03 fan chị đã ảnh hưởng nhiều mang đến nhân cách của tôi).
2. Một trường đúng theo khác khi sử dụng “affect” như rượu cồn từ thì nó có nghĩa là “giả vờ”. Tín đồ ta cũng cần sử dụng từ “affect” lúc một ai đó diễn theo một giải pháp nào đó khác cùng với cách thông thường anh ta (cô ta) diễn. Ví như một ai đó vờ vịt nhân giải pháp hoặc phong cách mới, tức là anh ta (cô ta) sẽ “giả vờ” tính phương pháp của mình. Ví dụ: • Richard affected an attitude of indifference, though he was deeply hurt by the comments. (Richard làm ra vẻ cúng ơ tuy vậy anh ta rất khổ cực bởi rất nhiều lời phê bình).
3. Dùng “affect” như 1 danh tự để diễn đạt “tâm trạng” hoặc “trạng thái tinh thần”. Cuối cùng, tự “affect” thỉnh thoảng được dùng để làm mô tả cái cách mà một người nào kia giả vờ/tỏ ra vẻ - thường xuyên là tư tưởng tình cảm. Ví dụ: • Dr. Robertson noted that the patient"s affect had responded well lớn the regimen of anti-psychotics. (Bác sỹ Robertson đã ghi chú rằng trọng điểm trạng của người bệnh đã phản bội ứng giỏi với chính sách dinh dưỡng chống lại bệnh dịch tâm thần).
TRONG khi ĐÓ EFFECT LẠI ĐƯỢC DÙNG KHÁC1. Khi dùng “effect” như một danh từ, nó tức là “kết quả của một vì sao nào đó”. Khi fan ta dùng sai “affect” cùng với A, họ thường xuyên nghĩ chính là “effect”. Theo nghĩa này, “effect” ngược lại với cause (nguyên nhân) – một sự kiện xảy ra bởi vì sự kiện đã xẩy ra trước đó. Ví dụ: • It"s hard lớn say what effect the rising price of gasoline will have on the world economy. (Thật cực nhọc nói việc tăng giá xăng dầu sẽ vướng lại hậu quả như vậy nào so với nền kinh tế thế giới) • The hurricane caused countless tragedies and many victims are still feeling its depressing effects. (Cơn bão làm nên những thảm kịch không đếm xuể và nhiều nạn nhân vẫn đang chịu đựng đựng các hậu trái nặng vật nài của nó).

Xem thêm:


2. Khi là 1 danh từ, “effect” tất cả nghĩa tương đương với “ấn tượng/cảm giác”. Một nghĩa khác của từ bỏ “effect” là “ấn tượng” hoặc “cảm giác/xúc” nhưng một người, một thiết bị hoặc sự kiện gây ra, thường xuyên là về chổ chính giữa lý, thể lý hoặc tình cảm.Ví dụ: • Dvorak"s New World Symphony produced a moving effect on the listeners in the auditorium. (Bản giao hưởng thế giới Mới của Dvorak đang để lại cho những người nghe một xúc cảm xúc động trong thính phòng). • The experimental drug is known to have a calming effect on rats, though it is not yet ready for human trials.(Người ta biết rằng bài toán thí nghiệm ma túy trên loài chuột đã để lại cảm hứng êm dịu mặc dù nó không được sẵn sàng chuẩn bị để phân tách cho bé người).
3. Khi “effect” là một động từ, nó tức là “gây ra/đem lại” (bring about). Nghĩa này của tự “effect” yên cầu phải khéo dùng bởi nó được dùng tương tự như như từ bỏ “affect” với nghĩa “gây ra/ ảnh hưởng” (to cause/ influence). Hai từ có thể hoán đổi nhau tuy nhiên vẫn gia hạn nghĩa khác nhau. “effect” ám chỉ một tại sao ‘đem lại” hoặc “thực hiện” cụ đổi, trong lúc đó “affect” ám chỉ “nguyên nhân” hoặc “sức ép” buộc phải đổi khác điều gì. Ví dụ: • The CEO demanded that the employees work overtime khổng lồ effect a complete overhaul of the company"s sản phẩm line.(Vị chủ tịch yêu cầu các công nhân làm việc ngoài giờ đồng hồ để với lại kết quả trọn vẹn thuộc với dây chuyền sản xuất của công ty).
4. Khi dùng “effect” như một danh từ, nó có nghĩa “tài sản riêng” (personal possession). Cuối cùng, một bí quyết dùng tương đối ngoại lệ với từ bỏ “effect” là nói đến tài sản riêng rẽ của một người nào đó như ví, điện thoại, chìa khóa, đồ vật lưu niệm, thiếu phụ trang, sổ nhật ký, ….của anh ta/ cô ta. Trong trường hợp này, “effect” đa số luôn được sử dụng ở số nhiều.Ví dụ: • His personal effects were scattered across the kitchen but the man himself was nowhere to lớn be found.(Đồ đạc cá thể của anh ta vương vãi vãi khắp khu nhà bếp nhưng không một ai tìm thấy người bọn ông sinh sống đâu).
*

*

*