Các Giới Từ Đi Với Come

chúng ta học ngữ pháp giờ Anh như vậy nào? Có liên tục không? Đến cùng với channelishop.com và để được luyện các bài học ngữ pháp, giúp bạn nâng cao trình độ hiệu quả. Bài học kinh nghiệm hôm nay, cửa hàng chúng tôi xin share tới các bạn đó là 35 cụm động từ giờ đồng hồ Anh với “Come”.

Bạn đang xem: Các giới từ đi với come

=> Các cấu tạo tiếng Anh cơ phiên bản đi cùng rất “to do” cần biết

=> 22 nhiều động từ giờ đồng hồ Anh cùng với look

=> biện pháp sư dụng “câu wish”

*

35 nhiều động từ tiếng Anh với “Come”

- Come aboard – /kʌm. əˈbɔːrd/: lên tàu

- Come about – /kʌm.əˈbaʊt/ / : xảy ra, thay đổi chiều

- Come across – /kʌm. əˈkrɑːs/: tình cờ gặp

- Come after – /kʌm.ˈæf.tɚ/: theo sau, nối nghiệp, kế nghiệp

- Come again – /kʌm.əˈɡen/ : trở lại

- Come against – /kʌm.əˈɡenst/: đụng phải, va phải

- Come along – /kʌm. əˈlɑːŋ/: đi cùng, xúc tiến, chim cút đi

- Come apart – /kʌm. əˈpɑːrt/: tách bóc khỏi, tránh ra

- Come around – /kʌm.əˈraʊnd/: đi quanh, làm tươi lại, đến thăm, đạt tới, xông vào

- Come at – /kʌm.ˈ æt/: đạt tới, cho được, gắng được, thấy

- Come away – /kʌm.əˈweɪ/: đi xa, tách ra

- Come back – /kʌm.bæk/: trở lại, được lưu giữ lại, cải lại

- Come before – /kʌm.bɪˈfɔːr/: mang lại trước

- Come between – /kʌm.bɪˈtwiːn/: đứng giữa, can thiệp vào

- Come by – /kʌm.baɪ/: đến bởi cách, đi qua, tất cả được, tải tậu

- Come clean – /kʌm.kliːn/: thú nhận

- Come down – /kʌm. Daʊn/: xuống, sụp đổ, được truyền lại

- Come down on – /kʌm. Daʊn.ɑːn/: mắng nhiếc, trừng phạt

- Come down with – /kʌm.daʊn. Wɪð/: góp tiền, bị ốm

- Come easy khổng lồ – / kʌm ˈiː.zi tu/: không cực nhọc khăn so với ai

- Come forward – /ˈfɔːr.wɚd/: đứng ra, xung phong

- Come from – /kʌm.ˈfɔː.wəd/: mang lại từ, sinh ra

- Come full ahead – /kʌm.fʊl.əˈhed/: tiến hết tốc độ

- Come in – /kʌm.ɪn/: đi vào, về đích, dâng lên, bắt đầu, tỏ ra

- Come in for – /kʌm.ɪn.fɔːr/: có phần, dấn được

- Come into – /kʌm.ˈɪn.tuː/: ra đời, quá hưởng

- Come into tài khoản – /kʌm.ˈɪn.tuː.əˈkaʊnt/: được tính đến

- Come into effect – /kʌm.ˈɪn.tu.əˈfekt/: gồm hiệu lực

- Come into existence – /kʌm.ˈɪn.tu.ɪɡˈzɪs.təns/: ra đời, hình thành

- Come into force – /kʌm.ˈɪn.tu. Fɔːrs/: có hiệu lực

- Come on – / kʌm.ɑːn/: tiếp tục, đi tiếp, liên tiếp

- Come over – /kʌm .ˈoʊ.vɚ/: thừa (biển), băng (đồng…)

- Come round – /kʌm.ˈ raʊnd/: đi nhanh, đi vòng

- Come under – /kʌm .ˈʌn.dɚ/: rơi vào hoàn cảnh loại, phía trong loại

- Come up with – /kʌm.ˈ ʌp. Wɪð/: search ra, nảy ra

Ví dụ:

- When you come across new words, you must look them up in your dictionary.

=> khi chúng ta tình cờ thấy từ mới, chúng ta phải tra chúng trong tự điển.

- Don’t let bad things come between us.

=> Đừng để đầy đủ thứ xấu can nhiễu tới bọn chúng ta.

- My boss khủng will come back at 6 pm.

=> Sếp của mình sẽ quay lại vào thời gian 6 giờ đồng hồ chiều.

- It’s about time traders came clean about this.

=> Đã mang lại lúc các nhà môi giới buộc phải thú nhấn về điều này.

- The price of oil has come down.

Xem thêm: Tôi Gọi Mai Diễm Phương Châu Tinh Trì Lại Không? Tôi Gọi Mai Diễm Phương Là

=> giá bán dầu đã sút xuống.

- I come from Vietnam.

=> Tôi đến từ Việt Nam.

- He came in và sat down on the red chair.

=> Anh ấy đi vào và ngồi trên chiếc ghế đỏ.

- She came into a bit of money when her grandfather died.

=> Cô ấy thừa kế một lượng tiền rất nhỏ tuổi khi thân phụ cô ấy qua đời.

- Fame và glory just not come easy.

=> danh tiếng và hào quang chưa đến dễ dàng.

- When bởi the new driving laws come into effect?

=> lúc nào luật mới về lái xe bước vào hiệu lực?

Phía bên trên là 35 cụm động từ tiếng Anh với “Come”, hy vọng sẽ hữu ích cho các bạn. Bạn cũng có thể tìm đọc cách học tập ngữ pháp giờ Anh bên trên website của channelishop.com. Chúc các bạn học tiếng Anh hiệu quả!