chapter 2 AKIDAH Ibang by Aiza Najwa
*

1. Raqib dan Atid sentiasa mencatat

2. PERANAN AKIDAH dalam PEMBANGUNAN UMMAH

2.1. Halatuju dna matlamat hidup jelas

2.1.1. Segenap tindaka pempunyai misi dan visi

2.2. Tunduk dan sering kecara Allah

2.2.1. Yakin mencapai janji Allah dan laranganNya

2.3. Peribadi ungul

2.3.1. Allah sentiasa melihat

2.3.2. Berdisiplin

2.3.3. Bersemangat

2.3.4. Noël putus asa

2.4. Ummah berfikiran kritis,progresif dan dinamis

2.4.1. Meletak resional dan fakta secara spasial betul

2.5. Membangunmodernkan ekonomi sechara komprehensif

2.5.1. Bersunggu memkirim ekonomi

2.5.2. Noël abaimodern tanggungjawab ummah

2.5.2.1. Zakat

2.5.2.2. Sedekah

2.5.2.3. Tak membazir

2.6. Tegakmodern sistem pemerintangkap yangai adil dan stabil

2.6.1. Rakyat

2.6.1.1. Menasitrấn pemimpin

2.6.1.2. Memberi pendapat yang adil

2.6.2. Pemimpin

2.6.2.1. Lakudimodernkan amanah

2.6.2.2. Menyundul kegemilangan dunia dan akhirat

3. ASAS AKIDAH ISLAM

3.1. Beriman kepada Allah

3.1.1. Hujah akal

3.1.1.1. Setiap benda termemanggang kerana ada Tuhan

3.1.2. Hujah wahyu

3.1.2.1. Terdapat batin Al-Quran tentangi siwhat AllahSWT

3.1.3. Cara kenal Allah

3.1.3.1. Tauhid asma' dan sifat

3.1.3.1.1. Nama-nama Allah di dalam Asma' al-Husna

3.1.3.1.2. Bmelalui gambarkan sifat Allah

3.1.3.2. Tauhid Rububiyah

3.1.3.2.1. Allah adalah satu-satunmiliki tuhan

3.1.3.3. Tauhid Uluhiyyah

3.1.3.3.1. Satu-satunya bapak yangai patut disembah

3.2. Bermempercayai kedi ~ kitab

3.2.1. Types kitab

3.2.1.1. Zabur

3.2.1.1.1. Nabi Daud

3.2.1.2. Taurat

3.2.1.2.1. Nabi Musa

3.2.1.3. Injil

3.2.1.3.1. Nabi Isa

3.2.1.4. Al-Quran

3.2.1.4.1. Nabi Muhammad

3.2.2. Kitab memberi petdemonstrasi kepada manusia

3.2.2.1. Panduan kehidupan lengkap

3.2.3. Sekarangi kita bermemercayai kepad Al-Quran

3.2.3.1. Kitab lain tak sesuai menjangkau social zaman sekaran

3.2.3.2. Kitab lain noël asli

3.2.4. Cara bermempercayai kediatas Al-Quran

3.2.4.1. Yakin

3.2.4.1.1. Kitab diturunmodernkan dari Allah

3.2.4.1.2. Allah namini adalah dari kitabNya benar

3.2.4.2. Apa yangai disampaidimodernkan adalah kalam Allah

3.2.4.3. Amalmodernkan hukum mencapai rela

3.2.4.4. Sentiasa membacaanya

3.2.4.5. Dipahami dan hayati maksud

3.2.4.6. Faham mencapai mendalam

3.3. Bermemercayai kedi ~ Rasul

3.3.1. Membimgletser dan menyeru umat ​​manusia usai cara benar

3.3.2. Saya bersedia mengurus Nabi dan Rasul

3.3.2.1. Pemmembawa ajaran benar

3.3.2.2. Jelaskan cara pemujaan Allah

3.3.2.3. Pemmembawa khabar gembira dan berry peringatan

3.3.2.4. Bina akhlak dan budi perkerti mulia

3.3.3. Sifat Rasul

3.3.3.1. Siddiq

3.3.3.1.1. Yangi membenarkan

3.3.3.2. Amanah

3.3.3.2.1. Bertanggungjawab

3.3.3.3. Tabligh

3.3.3.3.1. Menyampaikan

3.3.3.4. Fathonah

3.3.3.4.1. Kecerdasan

3.3.3.5. Aradul basyaraih

3.3.3.5.1. Sifat sama menjangkau manusia

3.3.3.6. Maksum

3.3.3.6.1. Terpelihara dari dosa

3.3.3.7. Iltizam

3.3.3.7.1. Komitmen

3.3.4. Tanggungjawab keimana kediatas Rasul

3.3.4.1. Mencintai rasul

3.3.4.2. Menenim rasul kemudian Idola

3.3.4.3. Amalkan sunah

3.4. Bermempercayai kedi ~ perkara ghaibiyyah

3.4.1. Implikasi

3.4.1.1. Ikhlas

3.4.1.1.1. Rela,bersih jujur

3.4.1.2. Ihsan

3.4.1.2.1. Elodimodernkan ibadah

3.4.1.2.2. Beribadah kedi atas Allah

3.4.1.3. Istiqamah

3.4.1.3.1. Taat dan yakin

3.5. Bermempercayai kepada Malaikat

3.5.1. Kenali malaikat

3.5.1.1. Jibril

3.5.1.1.1. Keperilaku malaikat

3.5.1.1.2. Pembawa wahyu

3.5.1.2. Izrail

3.5.1.2.1. Pencabut nyawa

3.5.1.3. Israfil

3.5.1.3.1. Peniup sangkakala

3.5.1.4. Mikail

3.5.1.4.1. Pemberi rezeki

3.5.1.4.2. Turunkan hujan

3.5.1.5. Munkar dan Nakir

3.5.1.5.1. Penyoal batin kubur

3.5.1.6. Raqib dan 'Atid

3.5.1.6.1. Cataat jenis dan keburukan manusia

3.5.1.7. Ridwan

3.5.1.7.1. Kekuassaan pintu syurga

3.5.1.8. Makil

3.5.1.8.1. Keamanan pintu neraka

3.5.2. Cara malaikat dicipta

3.5.2.1. Nur(cahaya)

3.6. Bermempercayai kepada hari Kiamat

3.6.1. Ada kehidupan lain selepas kematian di bumi

3.6.2. Peringkat Akhirat

3.6.2.1. Makhluk kubur dan Barzakh

3.6.2.2. Days kemusnahan dan kebangkitan

3.6.2.3. Perhimpuan dan pengiraan amalan

3.6.2.4. Merentasi sirat dan menerima balasan

3.6.3. Tanda-tanda tangan Kiamat

3.6.3.1. Awal/kecil

3.6.3.1.1. Kuat Nabi SAW

3.6.3.1.2. Terbelah bulan

3.6.3.2. Pertengahan

3.6.3.2.1. Tanah arab jadi subur

3.6.3.2.2. Kawanan berlaku

3.6.3.3. Akhir

3.6.3.3.1. Asap

3.6.3.3.2. Dajjal

3.6.3.3.3. Matadays terbit sebelah barat

3.6.3.3.4. Turunmemiliki Nabi Isa

3.6.3.3.5. Yajuj Ma'ju

3.6.3.3.6. 3 gerhana

3.6.3.3.7. Disetujui fire dari arah Yaman

3.7. Bermempercayai kediatas Qada' dan Qadar

3.7.1. Takdir dan perlaksaan takdir tersebut

3.7.2. Contoh

3.7.2.1. Makanan-mengenyakan

3.7.2.2. Air-menyejukan

3.7.2.3. Api-panas

3.7.3. Qada'

3.7.3.1. Mubram

3.7.3.1.1. Ketentuan Allah yang tiada simaafkan saya bmalalui ubah

3.7.3.2. Muallaq

3.7.3.2.1. Ketentuan yang berubah mengikut usaha dan ikhtiar manusia

3.7.4. Penyimpangan faham

3.7.4.1. Ibtila'

3.7.4.1.1. Bermaksud

3.7.4.1.2. Aka

3.7.4.1.3. Kenapa?

3.7.4.2. Ikhtiar,tawakal,redha

3.7.4.2.1. Ikhtiar

3.7.4.2.2. Tawakal

3.7.4.2.3. Redha

3.7.5. Signifikannya

3.7.5.1. Pembangunan ourselves seseorang

3.7.5.2. Mengurus diri mencapai baik

3.7.5.3. Teori memaafkan salah oranew york lain

3.7.5.4. Yakin what yang dibawaan cantik ditentukan dari azali

4. DALIL AQLI

4.1. Bersumbini adalah melalui akal

4.2. Cerita diantara orangi athipita pengukur dan Imam Abu Hanifah

4.2.1. Ada kapal yanew york ada barangai tapi tiada kebasi kapal

4.2.2. Tak berakal keer kapal tak bmalalui gerak kalau tak ada manusia

5. Niat AKIDAH

5.1. Bahasa

5.1.1. Simpulan

5.1.2. Ikatan

5.1.3. Pegangan

5.2. Istilah

5.2.1. Keyakinan yangi pasti dan muktamad kedi atas sesuatu perkara

5.3. Makrifatullah

5.3.1. Mengenal Allah SWT

5.3.2. "Jangan kamu melihat kediatas kecilmmemiliki sesuatu dosa, tetfire melihat kediatas kebesaran bapak yanew york kay derhaka" ulama kata.

5.3.3. Pepatah melayu "tak untuk mengetahui maka tak cinta"

5.3.4. Bermula dengan

5.3.4.1. Keimanan

5.3.4.2. Kewujudan Allah

6. DALIL NAQLI

6.1. Dalil yangai datang dari al-Quran,al-Sunnah,ijmak,qiyas

6.2. Kaedah kenal Allah

6.2.1. TAFAKKUR

6.2.1.1. Ayat ciptaan Allah(al-kawniyyah)

6.2.1.2. Surah Ai-Imran:190- penciptaan langit dan bumi dan pengantiaan siangi dan malam

6.2.2. TADABBUR

6.2.2.1. Ayat kmakhluk Allah(ak-quraniyyah)

6.2.2.2. Surah Muhammad:24-" Maka apakah mereka noël memkronik al-Quran atau hati mereka terkunci?"

6.2.3. AYAT TAKWINIYYAH

6.2.3.1. Ayat penciptaan melalui Allah

6.2.3.2. Surah al-An'am:11- "katakanlah: berjalanlah di pembayaran di muka bumi, kemudian perhaatikanlah di mana kesudahan orang-orangi yang mendustbecome itu"

7. Risalah SYAHADATAIN

7.1. Maksud

7.1.1. Istilah

7.1.1.1. Dua penyaksian iamenyertainya penyaksian noel ada tuan selain Allah dna penyaksian bahawa Nabi Muhammad peuntuk mengatakan Allah

8. SYARAT penerimaan SYAHADAH

8.1. Mengetahui makna penafiaan dan pengakuan

8.2. Yakin

8.3. Mengingkari pandangan lain di dalam syahadah

8.4. Patuh

8.4.1. Zahir

8.4.2. Batin

8.5. Nafi

8.5.1. Pendustan

8.5.2. Perasaan tak suka

8.5.3. Perbuataan syirik

9. TUNTUTAN SYAHADAH

9.1. Risalah Ilah

9.1.1. Mengakui dan mengiktirag keruhanan Allah

9.1.2. Allah adalah satu-satunmemiliki tuhan yang patut disembah

9.1.3. Tumpuan dan harapan

9.1.3.1. Maha Kaya

9.1.3.2. Maha Kuasa

9.1.4. Tempat perlindungan

9.1.4.1. Maha pelindung

9.1.4.2. Maha Kuasa

9.1.5. Sumber rezeki

9.1.5.1. Maha Pemurah

9.1.5.2. Maha Penyayang

9.1.6. Sumber perungangan

9.1.6.1. Maha Pemilik

9.1.6.2. Maha Pentadbir

9.2. Pengakuan kepada Nabi Muhammad

9.2.1. Mencintai rasul

9.2.1.1. Rasulullah samapimodernkan treatise Islam

9.2.1.2. Untuk kita pertahanmodern kemuliaannya

9.2.2. Menenim rasul Qudwah hasanah

9.2.2.1. Jadimodernkan Rasulullah sebagai idola

9.2.3. Amalkan sunah

9.2.3.1. Memperolohi kebahagiaan

10. PERkara YAnew york ROSAKmodernkan AKIDAH

10.1. Keyakinan

10.1.1. Noël kepada Allah

10.1.1.1. Al-Maidah:23- orangi bermempercayai akan bergua harap kedi ~ Allah sahaja

10.1.2. Ingkar nikmat datangai daripada AllahSWT

10.1.3. Niat selain Allah

10.1.4. Tak shang suruhan atau ajmenjadi Islam

10.1.5. Taat selain dari Allah

10.1.6. Terima sebahagian al-Quran

10.2. Percakapan

10.2.1. Menghina al-quran

10.2.2. Halalmodernkan perkara haram dan sebaliknya

10.2.3. Mengkafirdimodernkan oranew york Islam

10.3. Perbuataan

10.3.1. Syirik

10.3.2. Tangkal azimat

10.3.3. Bertindak selain Allah

10.3.4. Untuk perbuatan atau budaya selain Islam

10.3.5. Pilih orang kafir dan munafiq enim pemimpin

10.3.6. Tak beradab kedi ~ sunah Nabi

10.4. Azam untuk menyisakan yangi haram

10.4.1. Bersungguh-sungguh untuk meninggalmodern perkara haram

10.5. Azam karena melakukan ibadat

10.5.1. Menyucimodernkan ourselves daripada perkara haram

10.6. Mujahadah al-nafs dan muhasabah diri

10.6.1. Berjuanew york memujuk diri membanteras keinginan yangai bercangah dengan ajaran Islam

10.7. Taubat dan doa

10.7.1. Mu'ahadah

10.7.1.1. Janji dikutuk kediatas Allah

10.7.1.2. Contoh

10.7.1.2.1. Mengucap syahadah

10.7.2. Muraqabah

10.7.2.1. Berwasdi atas setiap masa

10.7.3. Muhasabah

10.7.3.1. Menghitunew york diterjunkan diri

10.7.4.


Anda sedang menonton: Cara beriman kepada nabi dan rasul


Lihat lainnya: Cara Membuat Agar Agar Tanpa Santan Yang Mudah Dan Lembut, Cara Membuat Agar Santan Yang Mudah Dan Lembut

Mujahadah

10.7.4.1. Sedai dan berusaha melakukan pengorbanan diri,harta dan masa di jalan Allah