Bahagian lain Apabila dari mereka yakin eeorangi dalam lives anda telah hilang, pentinew york untuk bertibukan dengan cepat buat memulakan carian. Mulakan dengan memanggil jabatan poli untuk membuat narasi oranew york h

*

Kandungan:


Bahagian lain

Apabila their yakin seseorangi batin kehidupan milik mereka telah hilang, pentingi untuk bertibukan dengan cepat karena memulbecome carian. Mulbecome mencapai panggilan jabatan polis karena memkarena cerita orangai hilang, dan then mengbawa pulang langkah-langkah untuk melakukan pencarian anda sendiri. Sekiranmiliki orangai menemani itu noel pulang usai rumah, milik mereka could perluís memberry amaran kedi ~ media dan menyewa penyiasat peribadi. Dengan mengbawa pulang langkah yang betul mencapai cepat, milik mereka pengayaan peluanew york mencari oranew york yanew york hilang.

Langkah-langkah

Bahagian 1 dari 3: Menghubungi Polis dan Memkarena laporan

*

Hubungai polis seraya sahaja milik mereka mempunyai alasannya untuk bimbang.

Anda sedang menonton: Cara mencari orang hilang dengan cepat

dari mereka noel perluís menunggu crowd masa untuk memfailmodernkan laporan oranew york hilang. Semakin cepat anda memberikenal polis bahawa orang yangai dari mereka sayangi hilang, seincreasingly cepat mereka dapat memulakan pencarian. Pergi nanti jabatan polis tempatan dari mereka untuk memuntuk laporan. Their harus dipahami had what yanew york bmalalui dilakudimodernkan polis, terutamanmemiliki jika orangai yangai hilang akun itu adalah orang dewasa. Noel salah seseoranew york hilang.

*


Berimodernkan maklumat kediatas polis mengenai orangi yangai hilang. karena melengkapmodernkan narasi orangai hilang, their perluís memberimodern maklumat terperinci mengenai ciri fizikal orang hipanjang dan lokasi last yanew york diketahui. Sediakan maklumat berikut semasa milik mereka pergi setelah balai polis untuk memkarena laporan: Tiga lukisan semasa orangai ituSenarai nama samaran atau namu samaran yangai digunakan melalui orang tersebutHuraian fizikal, termasuk ketinggian, berat badan, usia, cat rambut, warna mata, binaan, dll.holistik mengenai pakaian dan kasut yang last dipenampilan melalui orang ituSenarai harta benda yangai could dimembawa melalui oranew york tersebut, such perhiasan, cermin mata, kanta lekap, aksesori, beg tangan, dompet, kad pengenalan, dll.Senarai bekas luka, tatu, dan ciri pengenalan lainSenarai ubat yangi diambil orangai itu, serta alahan, kecacatan, dan keadaan perubatan lainSenarai saudara-mara ataukah rbecome orang yangai hilang, together mencapai maklumat hubunganSenarai angkasa yangai sering dikunjunew york orangHuraian mengenai kereta orang ataukah mod pengangkutan yanew york berbeza (basikal, misalnya) jika berkenaanPenerangan mengenai keadaan circa kehilangan orangai itu

*


Simpan rekod laporan. Pastikan anda mempermalalui nombor kpita karena narasi oranew york hilang anda. Menulis nama orangai yangi bertanggung jawab dalam kpita pengukur anda. Hubung orangai ini apabila their ingin menindaklanjuti.

*


Hubung warisan Orang Hipanjang dan Orangai yangai noel Diuntuk mengetahui (NamU). Jabatan Kehakmempercayai AS mengendalimodernkan aset ini. NamUs membolehkan anda memuat naik maklumat mengenai orangai yanew york hilang untuk used oleh pegawai, agensi dan sendiri penguatkuasaan undang-undang. Laman web ini help menyelesaikan ktape oranew york hipanjang mencapai memberidimodernkan maklumat ini kedi ~ orangi ramai.

*

daftar mencapai pangkalan data orangai hilang yang lain ataukah kaji sumbernya. their bmalalui menggunini adalah pangkalan data lain yangi direka untuk membantu mencari orangi hilang, yangi mana kawanan diarahdimodernkan pada ciri khas. Pertimbangkan karena menpartij dengan pangkalan data tambahan untuk mendapatkan akspita setelah perkhidmatan dan diperoleh percuma mereka buat help anda mencari orang yangai hilang. Markas besar Kebangsaan Kanak-kanak yangai Hilang dan dieksploitasi mengspesialisasi batin menyediakan perkhidmatan untuk keluarga kanak-kanak yangi hilang. Setelah milik mereka melapormodern kanak-kanak hipanjang setelah penguatkuasaan undang-undang, anda boleh menghubungi pusat Kebangsaan Kanak-kanak Hilang & Eksploitasi di 1-800-THE-LOST (1-800-843-5678).National Alliance on sungkyung Illness menyediakan sumber untuk familial orang-orangi dengan penyakit secara mitologis yanew york hilang. Laman web mereka mengandung berwujud yang berpotensial berguna, tersirat panduan dan forum yangi disarankan.

Bahagian 2 dari 3: melakukan Pencarian

*

Hubungi rbecome dan kenalan orang itu. Panggil orang-oranew york di dalam lives orang yangi hilang dan tanybecome while mereka last kali melihatnya. Menentukan sama ada mereka mengetahui apa-apa tentanew york lokasi orang itu. Selain rakan, dengan fasih keluarga, jiran, dan rmenjadi sekelas, hubung sesiapa sahaja yangai mempunyai menghubung biasa dengan oranew york yang hilang. Ini mungkin termasuk guru, doktor, doktor gigi, menginstruksikan bas, rmenjadi sekerja, dan jiran tetangga. Simpan log orangai yang telah dari mereka bicarakan dan maafkan saya yanew york mereka katmenjadi mengenai orang yang hilang. Tetap dikkuning kini menjangkau seberwhat kawanan maklumat terperinci yangai mungkin.Galakkan oranew york buat menghubungi their sekiranmiliki mereka mengetahui lebih kawanan maklumat dari diperoleh lain.Laporkan penemuan baru kedi ~ pekerja kpita yangi bertanggung jawab atas kes orangi hilang their di jabatan polis.

*

cobalah mencapai hospital dan koroner di kawasan itu. Sekiranya orangi yangi hilang itu mengalami kemalangan, dia mungkin berada di hospital tempatan dan noël dapat menyampaikan atas sehal tertentu. Batin beberapa ktape tragis, oranew york yangai hipanjang become digumpalan mencapai koroner atau pemeriksa perubatan. Hubung segenap kenyamanan di kawasan anda buat membantah kemungkinan ini. Semasa milik mereka memuntuk panggilan, bertanya namu oranew york yangai hilang.Sekiranmemiliki noël ada oranew york yang namanya tercatat di sana, tanyini adalah apakah mereka mempunyai orangai yanew york noël hadiah di dalam jagaan mereka yanew york menyerupai orangai hilang anda.

*

periksa dengan penjara quenn anda. Sekiranya oranew york yangi hilang menemani itu mengadbecome pertemuan mencapai penegak tindakan yang menyebabkan penangkapan, itu bisa berada di penjara daerah. Hubunew york pejabat penguatkuasaan undang-undangai tempatan untuk mengetahui kesamaan ada oranew york yangi hilang dipenjarakan. Milik mereka juga dapat percobaan sechara di dalam talian menggunakan pilihan "penghuni tahanan" di laman web penguatkuasaan undang-undangai tempatan anda.

*

Semak laman meitu sosial. Ini adalah cara pentinew york untuk mendapatkan maklumat mengenai hari-hari menjelang dirugikan oranew york itu. Cobalah akaun Facebook, Twitter, Instagram, dan lain-lain. Memutuskan kemiripan ada aktiviti baru-baru ini mengandungi petunjuk. Melihat juga akaun rmenjadi orang yangi hilang. Cetak surat-menyurat dan aktiviti yanew york seolah-olah bmelalui berakibat lokasi orangai hilang.Lapormodern sebarangai aktiviti yang bisa menenim petmenunjukkan kedi atas pekerja kpita di jabatan polis.

*

Letakkan buku kecil mencapai lukisan dan deskripsi orangai yang hilang. Selalunya, orangai yanew york hilang akan melihat selebaran dan memkarena keputusan untuk pulang setelah rumah. Penumpangi also bmalalui memberi amaran kedi atas rini adalah dan jiran yangi could mempunyai maklumat mengenai lokasi oranew york tersebut. Letakkan pamflet di kawasan ruang angkasa membukukan oranew york hilang dan di sekitar angkasa koknya dialah menghabiskan masa. Gantung treatise dari mereka di lokasi yangai terkenal. Stesen minyak, kedai runcit, pejabat pos, bank, kedai ubat, perpustakaan tempatan, gereja, hospital, angkasa tinggal, taman, dan laluan obrolan semuanya akan berfungsi mencapai baik.Pastikan milik mereka menyertbecome cat, dll oranew york hilang yang baru-baru ini.Sertbecome umur orangi itu, deskripsi fizikal, dan tarikh dia hilang.Sertini adalah maklumat hubungan juga.

Bahagian 3 dari 3: Melibatmodern Pike kanan Luar

*

untuk bertanya orangai menyebarmodern berita. Hantarmodern e-mel dengan cat, dll orangai yanew york hilang dan permintaan untuk menyampaidimodernkan berita. Hantardimodernkan gambar dan penjelasan orangai yanew york hipanjang di laman media sosial their dan bertanya orang lain untuk berkongsi. Semakin kerumunan orang yangai menyedari bahawa their mencari orangai yang hilang, semakin geram peluangi untuk menemukannya.

*

Maklummodernkan media tempatan. Melibatmodernkan media adalah kaedah pentingai lain karena menghejuga fakta bahawa milik mereka temukan orangai yangai hilang. Orangi akun itu dapat mepenampilan pengumuman itu dan terpisah untuk pulang setelah rumah. Oranew york lain juga akan search orangi yang hilang. Mencapai medialah yang terlibat, polis tempatan dapat menumpukan lebih kawanan diperoleh buat menyelesaikan kpita pengukur tersebut. Hantar gambar dan video orang hilang setelah stesen TV tempatan anda.Hubunew york surat khabatang tempatan anda, dan minta mereka presentasi jadwal acara mengenai orang yanew york hilang.Keluarkan quadng di surat khabatang mingguan.Hantar maklumat setelah blog dan laman web tempatan.

Lihat lainnya: Cara Mengatasi Kartu Im3 Tidak Bisa Kirim Sms 99091 / 99477 Masuk Ke Nomor Hp

*

Pertimbangkan untuk menguntuk mengambil penyiasat peribadi. Penyiasat persendirian, noël kemudian jabatan polis, become menghabiskan masa yang dari mereka mahu buat menyiasat ktape anda. Sekiranya milik mereka mempunyai wang, menyewa penyiasat adalah cara yanew york baik untuk menerusmodernkan pencarian ketika polis tidak lainnya menghabismodern kawanan times untuk melakukannya. Teliti penyiasat swasta di kawasan milik mereka dan bekerjakemiripannya mencapai orang lain untuk mencari orangai yanew york hilang.

Soalan dan Jawapan Komuniti

di mana saya bmelalui menjejaki iPhone? Sekiranya orangai yang hilang mengaktifkan Family Sharing di iPhone, mana-mana ahli familic bmelalui log masuk ke iCloud dan meusing lokasi iPhone. Sekiranmiliki ciri ini tidak diaktifkan, dari mereka harus terutang polis untuk mengesannmemiliki karena anda. bagaimana itu? samemiliki pengakuan media berita karena menyebarmodernkan news mengenai orangi yangai hilang? Kolumnis akhbar tempatan adalah pertaruhan superioritas anda, tetapi hubungi stesen radio dan televisyen tempatan juga. Sekiranmemiliki mereka memahami permintaan anda, bertanya pegawai polis yangi menyiasat kpita pengukur menemani itu karena tolong anda menghubungai media. Polis noël akan memandang serius cerita saya. Maafkan saya yang saya buat? tuliskan nama belakang dan nombor lencana pegawai polis yangai mengbawa pulang laporan anda, serta nombor kpita dan nombor telefon koknya dari mereka bmelalui menghubunew york jabatan tersebut. Sekiranmemiliki polis enggan membuat kpita atau terus berkelakuan noël kesopanan dan noël berkesan, cari dalam talian untuk "aduan polis" + (nama belakang bandar ataukah quenn anda) untuk mencari lembaga penyemak tempatan atau pejabat aduan polis anda. Kirimkan suratnya penyataan aduan bertulis menggunakan surat yanew york diperakui mencapai resit pengembalian, enim dari mereka mempunyai bukti bahawa suratnya akun itu diterima. Sekiranya polis melanggar panas panduan nepergilah atau kebangsaan yang berkaitan dengan laporan orangi hilang, buatlah aduan kedi ~ peguam negara. Bolehkah oranew york yangai hipanjang trete setelah hospital tidak punya dijumpai? Sekiranmiliki orangi yang hilang noël mempunyai sebarangai pengenalan diri, hospital bmelalui memperlakudimodernkan mereka sebagai pesakit yangi tidak dikenali. Inilah sebabnmiliki mengwhat penting untuk memberi holistik fizikal semasa menghubungai hospital, dan bertanya kesamaan ada mana-mana pesakit mereka yangi tidak ditemukan pantas mencapai keterangan ini. bagaimana itu? samemiliki mencari penyiasat yanew york berpatutan? itu bergua di ~ lokasi anda. Hubung beberwhat ruang angkasa dan cobalah harga sebelum anda bersetuju mencapai apa-apa. Berikenal penyiasat mengenai keadaan kewangan anda, mungkin penuh sesak yangai bersedia bekerja mencapai milik mereka batin rancangan pembayaran. koknya saya mengetahui sekiranmiliki anak samemiliki yang hilang menjangkau penyakit secara mitologis telah menggunakan kad debitnya? Hubung bank anak their dan terangmodernkan keadaannya. Their bisa perlu bekerjakesamaan dengan penyiasat polis karena meyakinkan bank karena menyerahkan rekodnya. Saya mempunyai saudara yang telah meninggalmodern negeri ini dan noël mahu dijumpai. Di mana samiliki menjumpainya? Di Amerika Syarikat, sesimaafkan saya yanew york berumur 18 tahun ke overhead tidak punya disabilitas mental mempunyai hak karena merahsiakan lokasi mereka, dan polis diuntuk bertanya untuk menghordies perkara ini. Sebilangan terlalu tinggi negarasi lain mempunyai undang-undangai yanew york serupa. Penyiasat persendirian bisa dapat mengesan saudara anda, tetapi tidak ada cara untuk memaksanmemiliki untuk kembali. Bagaiapa saya dapat menjumpai seseorangi yanew york samiliki kehilangan hubungan since bertahun-tahun yangai lalu? melalui keer ini ndak melecehkan polis, milik mereka harus bergua di atas usaha dan anggaran anda sendiri. Cari orangi menyertainya senourselves menggunini adalah laman meitu sosial, enjin carian, dan laman web carian khas seperti Zabamencari atau NewUltimates.com. Sekiranya dari mereka noël bernasib baik, pertimbangdimodernkan buat menyewa penyiasat peribadi. Berwhat jam samiliki perlu menunggu untuk melapormodern orangi hilang? milik mereka bmelalui melaporkan orang hilang seraya sahaja their prihatin terhadap keselvet orangai itu. bagaimana itu? jika dialah noel mempunyai telefon bimbit dengannya? maafkan saya yanew york bmelalui samemiliki buat? their bmelalui mengumpulkan pesta pencarian dan mencari orang yanew york hilang di kawasan yangai seringi dikunjungai oleh mereka. Tanymenjadi kedi atas sesiapa yanew york mungkin dapat memberidimodernkan maklumat mengenai keberadaannya. Berikan keterangan kedi atas polis mengenai maafkan saya yangai mereka melihat terakhir kali dipakai, dan hantarmodern seberwhat kerumunan cat, dll terbaru oranew york itu. Di dalam masa 1 kota orang yangai hipanjang dapat ambil bepergian lebih dari 50 batu dari lokasi last mereka dilihat.

Pebasi

Gunmenjadi lukis yangai berdekatan. Lukis permukaanbutuh dan bahagian overhead orangi hilang cenderunew york berfungsional dengan baik. Sekiranmiliki penguatkuasaan undang-undanew york menentukan anak dari mereka telah diculik dan penculimodern menyertainya memenuhi kriteria tertentu, mereka bisa mengeluarkan Amaran AMBER. Makluman AMBER memberiuntuk mengetahui penyiar dan pegawai pengangkutan negeri mengenai anak yanew york hilang. Sekiranmiliki dari mereka mempunyai akstape ke rekod telefon orangai hilang, cari siapa yang last mereka panggil. Hubungai orang ini untuk mengetahui kemiripannya ada mereka mengetahui apa-apa tentang lokasi orangi hilang. Sekiranmiliki their mempunyai akstape usai kelembagaan kewangan orangai hipanjang (iaitu penyedia kad transaksi kredit atau kad debit, dll.), Analisis transaksi kewangan mereka. Mengetahui bagaimana mereka terakhir menghabisdimodernkan wangi could unjuk keberadaan mereka sekarang. Panggil polis. Mereka dapat banyak membantu.