Thông Tin Tàu Ra Vào Cảng

00:30 EVER CALM8.6017222217HP008,DV9,970KWLHVIP GREEN PORTCHINACTY CP CONTAINER nước ta VICONSHIP00:30 SITC LIANYUNGANG7.8014312716689,BD2LHTAN CANG 189CHINASITC VIETNAM00:30 GRAND POWER8.20181.7619308TP2,3,970KWLHVIP GREEN PORTMALAYSIACTY CP CONTAINER đất nước hình chữ s VICONSHIP01:00 HAI AU 286.3091.945235HC28,46LHTU LONGSAI GONCTY tnhh PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET02:30 JAN.8.50171.9921446HA35,TP2,900KWLHPTSC DINH VUCHINACTY CP CONTAINER cả nước VICONSHIP05:00 TRUNG DUNG 168 (SB)2.3050.50724.80VCEURO DINH VUNAM DINHCTY CP TMVT TRUNG DUNG05:00 DAI LOC PHAT 3882.6079.803155CTVAT CACHQUANG NINHCTY trách nhiệm hữu hạn LOGISTICS QUOC TE XANH06:00 OCEAN ENCOUNTER5.5069.42LHHOANG DIEUTAIWANVOSA HẢI PHÒNG.06:00 PANCON SUCCESS8145.7111898STAR,SKYLHGREEN PORTCHINAS5 VIET phái nam LTD - hai PHONG BRANCH06:00 PHU DAT 2685.3079.573668LHCANG CA HA LONGMALAYSIACTY trách nhiệm hữu hạn PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET08:00 NGUYEN LINH 68 (SB)3.4077.652815LHNAM NINHHA NAMCTY CP VTT hai PHONG 2611:00 AN HUNG 272.3069.861987.90LHTU LONGQUANG NINHCTY trách nhiệm hữu hạn VTB AN HUNGKế hoạch tàu di chuyển
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:00 LADY FAVIA5.201004302HA17,18LHEURO DINH VUEURO DINH VUCTY trách nhiệm hữu hạn VTB CHAU A bầu BINH DUONG
02:30 HC 342.7026.30LHCHUA VEHICTCTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG nhị PHONG
06:00 AVIGATOR8.50189.9943806K1,44LHHA LONGHOANG DIEUCTY tnhh DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES)
07:00 DA TUONG3.7032206LHHICTTAN VUCTY CP LAI DAT VA VAN TAI CANG nhì PHONG
10:30 LADY VALENCIA4.50993942CL15,18LHEURO DINH VUBEN GOTCTY CP VT DAU lúc HA NOI (PV TRANS HA NOI)
Kế hoạch tàu vào cảng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTàu laiT.LuồngTừĐếnĐại lý

01:30 LADY VALENCIA4.70993942CL15,18LHCUA LOEURO DINH VUCTY CP VT DAU khi HA NOI (PV TRANS HA NOI)
01:30 SITC HAINAN9171.9021428HP008,DV9LHCHINADINH VUSITC VIETNAM
01:30 GREEN WAVE8.90172.0722389K1,HC34,1000KWLHTAIWANTAN VUCTY VT QUOC TE PHIA BAC (NORTHFREIGHT)
01:30 TAICHUNG8.10183.2124316699,TP2,1300HPLHSINGAPORENAM nhị DINH VUCTY CP CANG NAM nhị DINH VU
02:00 VIEN DONG 887.10105.677098HC44,47LHHA TINHHOANG DIEUCTY trách nhiệm hữu hạn PHAT TRIEN THUONG MAI BIEN VIET
03:30 UBENA8.9018527205HA35,TP2LHDA NANGNAM DINH VUCTY CP CANG NAM hai DINH VU
04:30 MSC MATTINA8.80264.2153644TC86,DT,34LHUSAHICTCTY trách nhiệm hữu hạn DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
05:30 BIEN DONG STAR8.10120.809108HC34,36LHSAI GONTAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG nhị CANG nhì PHONG (HAPAGENT)
07:30 TRONG TRUNG 1895.1083.903055.70BD2LHSAI GONHAI LINHCTY CPTM DUC THO
07:30 TM nhì HA 5885.20106.554928689,BD2LHTHANH HOA19 - 9CTY tnhh VT THUY BO hai HA
07:30 AN BINH PHAT 68 (SB)5.6079.904089LHQUANG NAMDONG HAICTY tnhh LOGISTICS QUOC TE XANH
07:30 SINOKOR HONGKONG8.50161.9017468HC36,DTLHHONG KONGDINH VUCTY tnhh MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
08:00 MINH TIEN 26 (SB)5.5079.804395LHQUANG NGAIHOANG DIEUCTY trách nhiệm hữu hạn LOGISTICS QUOC TE XANH
08:30 TRAN MINH 36692.255355CL15,18LHAN GIANGNAM NINHCTY tnhh DAU TU THUONG MAI VTB TRAN MINH
09:00 LONG nhị 2684.30701978LHAN GIANGNAM NINHCTY trách nhiệm hữu hạn TM & VT QUOC TE EVERGREEN
09:00 HOANG DUONG469.861980LHQUY NHONBEN LAMCTY trách nhiệm hữu hạn TMDV TVA
09:00 AN VINH 183.5069.861981.10LHDONG NAIBEN LAMCTY tnhh VTB AN VINH
09:30 APOLLO PACIFIC5.40101.982995.80HA17,18LHTHAI BINHEURO DINH VUCTY tnhh VTB CHAU A thai BINH DUONG
10:30 QUANG ANH GM4.2091.944997LHQUANG NINHBEN GOTCTY CP VT DAU lúc HA NOI (PV TRANS HA NOI)
13:00 CHINH QUYNH 18 (SB)3.20721992LHSAI GONVAT CACHCTY trách nhiệm hữu hạn TM và VT QUOC TE EVERGREEN
21:30 VIMC PIONEER7.60120.849088HC34,36LHSAI GONTAN VUDAI LY VA MOI GIOI HANG nhị CANG nhị PHONG (HAPAGENT)
Kế hoạch tàu qua luồng
Thời gianTên tàuMớn nướcLOADWTTên luồngXuất phátNơi đến

11:00 VIET THUAN 28 (SB)073.982401LHTHANH HOACAU KIEN
07:00 HOANG nhì 2684.5069.861981LHBEN KIENNHA TRANG
00:00 THAI THUY 1795793111LHGIA DUCVUNG TAU
DMCA.com Protection Status