MẸO CHIA THÌ TRONG TIẾNG ANH

12 thì cơ bạn dạng được phân tách theo 3 mốc thời gian: Lúc Này, Quá khứ đọng cùng Tương lai. Anh ngữ Ms Hoa sẽ giúp bạn bao quát cách làm, bí quyết dùng cùng dấu hiệu nhận thấy các thì vào giờ Anh. Chúng ta hãy cùng tò mò nhé!Ngoài ra, những các bạn sẽ được học thêm kết cấu về thì nước ngoài lệ trang bị 13 là thì sau này gần tất cả dự định nữa nhé!


*


1. THÌ HIỆN TẠI ĐƠN (SIMPLE PRESENT)

1. Công thức thì hiện nay đơn

Công thức thì hiện thời đơn đối với cồn từ bỏ thường

Khẳng định:S + V_S/ES + O Phủ định: S+ DO/DOES + NOT + V(Infinitive) +O

Nghi vấn: DO/DOES + S + V (Infinitive)+ O ?

 Công thức thì hiện giờ đơn đối với hễ từ Tobe Khẳng định: S+ AM/IS/ARE + (an/a/the) N(s)/ Adj Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + (an/a/the) N (s)/ Adj Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + (an/a/the) N (s)/ Adj

Ví dụ:

I am a student. She is not beautiful. Are you a student?

2. Cách sử dụng:

Diễn tả một sự thật phân minh, một chân lý. (E.g: The sun rises in the East & sets in the West.) Diễn tả 1 kiến thức, một hành vi hay xảy ra nghỉ ngơi hiện nay. (E.g:I get up early every morning.) Nói lên khả năng của một tín đồ (E.g : He plays tennis very well.)

3. Dấu hiệu nhận thấy thì hiện tại đơn:

Trong câu tất cả mở ra trường đoản cú sau: every (every day, every week, every month, ...) Các trạng tự tần suất lộ diện trong thì ngày nay đơn:  Always , usually, often, sometimes, seldom, rarely, hardly, never.

Bạn đang xem: Mẹo chia thì trong tiếng anh

Ví dụ:

I use the Internet just about every day. I always miss you.

➨  Quý Khách xem cụ thể hơn về thì hiện tại đơn:  Thì bây giờ đối chọi (Simple Present) 

2. THÌ HIỆN TẠI TIẾP. DIỄN (PRESENT CONTINUOUS)

*

1. Công thức

Khẳng định: S + is/ am/ are + V_ing + O ( E.g: They are studying English.) Phủ định: S+ is/ am/ are + NOT + V_ing + O (E.g: I’m not cooking now.) Nghi vấn: Is/ am/ are + S+ V_ing + O ( Is she watching T.V at the moment?)

2. Cách sử dụng

Diễn tả hành động đang diễn ra tại thời gian nói (E.g: The children are playing football now.) Diễn tả hành vi vẫn diễn ra nhưng lại không duy nhất thiết xẩy ra trên thời khắc nói. (E.g: I am looking for a job) Diễn tả 1 sự thở than cùng với hành động lặp đi lặp lại nhiều tạo khó tính, bực mình. Trong trường thích hợp này, câu thường có trạng trường đoản cú gia tốc "always". (E.g : He is always borrowing our books & then he doesn’t rethành viên.) Dùng để miêu tả một hành động sắp tới xẩy ra trong tương lai theo kế hoạch sẽ định trước (E.g: I am flying khổng lồ Vương Quốc của nụ cười tomorrow.)

Lưu ý quan trọng đề xuất biết:

Không dùng thì hiện thời tiếp nối cùng với những cồn từ chỉ tri giác, dấn thức như : be, see, hear, feel, realize, seem, remember, forget, understvà, know, lượt thích, want, glance, smell, love sầu, hate, ...

Ví dụ:

I am tired now. He wants to lớn go for a cinema at the moment. Do you remember me?

3. Dấu hiệu dấn biết:

Trong câu bao gồm từ: Now, right now, at present, at the moment,

Trong các câu trước đó là một trong những câu chỉ mệnh lệnh: Look!, Watch! Be quite!, ...

➨ Các chúng ta coi chi tiết về thì bây giờ tiếp diễn:  Thì hiện nay tiếp diễn (Present Continuous) 

Tđê mê khảo những nội dung bài viết khác: 

 

3. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH - PRESENT PERFECT

1. Công thức

Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O. (E.g: She has studied English for 2 years.) Phủ định: S + have/ has + NOT+ Past participle (V3) + O. (E.g: I haven’t seen my cthua trận friover for a month.) Nghi vấn: Have/ has +S+ Past participle (V3) + O? (E.g: Have sầu you eaten dinner yet?)

2. Cách sử dụng thì bây chừ kết thúc vào tiếng Anh:

Diễn tả hành động xảy ra trong thừa khđọng tuy thế không phân tích thời gian, tất cả công dụng tương quan cho hiện tại:

Ví dụ: : My car has been stolen./ Chiếc xe pháo của mình đã bị lấy cắp.

Diễn tả hành động bắt đầu ở quá khứ và đã tiếp tục ở hiện nay tại :

Ví dụ: They’ve been married for nearly fifty years / Họ đã thành thân được 50 năm rồi.

3. Dấu hiệu phân biệt thì bây chừ trả thành:

Trong thì hiện nay hoàn thành thường có hầu như trường đoản cú sau: Already, yet, just, ever, never, since, for, recently, ...

just, recently, lately: cách đây không lâu, vừa bắt đầu ever: đã từng already: rồi for + khoảng tầm thời gian (for a year, for a long time, …) since + mốc/điểm thời gian(since 1992, since June, …) yet: chưa (cần sử dụng trong câu lấp định cùng câu hỏi) so far = until now = up khổng lồ now = up lớn the present: cho đến bây giờ

➨ Các chúng ta xem cụ thể rộng về thì ngày nay hoàn thành:  Thì bây chừ kết thúc (Present Perfect) 

4. THÌ HIỆN TẠI HOÀN THÀNH TIẾP. DIỄN - PRESENT PERFECT CONTINUOUS

1. Công thức:

Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O (E.g: I have been looking you all day.) Phủ định: S+ hasn’t/ haven’t+ been+ V-ing + O (E.g: She has not been studying English for 5 years.) Nghi vấn: Has/have+ S+ been+ V-ing + O? (e.g: Has he been standing in the snow for more than 3 hours?)

2. Cách dùng:

Diễn tả một hành động ban đầu vào quá khđọng ra mắt thường xuyên với kéo dài mang lại hiện tại. Nhấn rất mạnh tay vào tính chất “liên tục” của hành vi. 

Ví dụ: He been standing in the snow for more than 3 hours./ Anh ấy sẽ đứng bên dưới trời tuyết rộng 3 tiếng rồi.

Xem thêm:

Phân biệt với thì bây chừ hoàn thành:

Thì ngày nay chấm dứt nhấn mạnh vào kết quả còn thì hiện thời hoàn thành tiếp diễn thừa nhận rất mạnh vào quy trình.

3. Cách nhận thấy thì hiện nay xong xuôi tiếp diễn:

- Từ dìm biết: all day, all week, all month, since, for, for a long time, almost every day this week, recently, lately, in the past week, in recent years, up until now, and so far. 

Ví dụ: I am so tired. I have sầu been searching for a new apartment all the morning.

5. THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN (PAST SIMPLE)

*

1. Công thức

Với cồn trường đoản cú thường:

(Khẳng định): S + V(past)+ O ( E.g: He worked as a policeman.) (Phủ định): S + DID+ NOT + V (infinitive) + O ( She didn’t eat bread for the breakfast.) (Nghi vấn): DID + S+ V (infinitive)+ O ? ( Did you Gọi Zoey yesterday?)

 

Với cồn từ Tobe:

(Khẳng định): S + WAS/WERE + (an/a/the) + N(s)/ Adj (Phủ định): S+ WAS/ WERE + NOT + (an/a/the) + N(s)/ Adj (Nghi vấn): WAS/WERE + S+ (an/a/the) + N(s)/ Adj?

2. Cách dùng thì quá khứ đơn:

Diễn tả một hành động đã xảy ra với xong trong vượt khứ đọng. 

Ví dụ:

I went khổng lồ the concert last week. A few weeks ago, a woman called khổng lồ report a robbery.

3. Dấu hiệu dấn biết:

Các trường đoản cú thường mở ra vào thì thừa khứ đơn: Yesterday ( hôm qua), last (night/ week/ month/ year), ago (giải pháp đây), ...

6. THÌ QUÁ KHỨ TIẾPhường DIỄN - PAST CONTINUOUS

*

1. Công thức:

Khẳng định: S + was/were + V_ing + O (E.g: She was watching the news at 7 o"clochồng yesterday.) Phủ định: S + wasn’t/weren’t+ V-ing + O (E.g: The weren’t watching the news at 7 o"cloông xã yesterday.) Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O? ( E.g: Were you watching the news at 7 o"clock yesterday?)

2. Cách dùng: 

Dùng nhằm biểu đạt một hành vi vẫn xảy ra tại một thời điểm khẳng định trong quá khứ đọng.

Ví dụ: At 12 o’cloông xã yesterday, we were having lunch. (Vào dịp 12h ngày ngày hôm qua, công ty chúng tôi vẫn nạp năng lượng trưa.)

 

Dùng để mô tả một hành động đã xảy ra thì một hành vi khác xen vào. Hành rượu cồn đã xảy ra phân tách thì vượt khđọng tiếp diễn, hành động xen vào chia thì thừa khđọng đối kháng.

Ex: He was chatting with his friover when his mother came into the room. (Cậu ta vẫn tán gẫu cùng với các bạn lúc bà mẹ cậu ta vào phòng.)

3. Dấu hiệu nhận biết:

Trong câu có những từ: While, when, as, at 10:00 (giờ) last night, ...Ví dụ:

It happened at five sầu the afternoon while she was watching the news on TV. He was doing his homework in his bedroom when the burglar came inkhổng lồ the house.