Victor Hugo Những Người Khốn Khổ

Víchto Huygô(1802-1885) là đại văn hào Pháp, ông vừa là bên thơ, công ty văn, đơn vị viết kịch béo phì sáng tác theo khuynh hướng lãng mạn. Những tác phẩm lừng danh của ông buộc phải kể đến: vở hài kịch Hécnani,tiểu thuyếtThằng gù nhà thời thánh Đức Bà, những người dân khốn khổ.

Trong tác phẩmNhững người Khốn Khổ, cuộc sống đời thường cao đẹp nhất của Giăngvăngiăng - người phải ngồi tầy suốt 19 năm chỉ vì chưng một mẫu bánh mỳ, người yêu ái bao dung và tấm lòng khoan thứ của đức phụ thân Mirien, sự đeo dính dai dẳng của mật thám Giave, các mưu đồ mờ ám và độc ác của vợ chồng Tênácđiê, sự ngây thơ trong trắng của Côdét, sự nhiệt độ tình nhiệt huyết của Mariuýt... Toàn bộ đều được tương khắc họa một cách sinh động.

Những tín đồ Khốn Khổlà bài bác hát ca ngợitình yêuvà tự do thoải mái của Giăngvăngiăng - một con bạn tái sinh trong cực khổ và giỏi vọng.


- Choose -Những tín đồ khốn khổ- những người khốn khổ - Lời giới thiệu- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển I - Chương 01 - 02 - 03- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển I - Chương 04 - 05- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển I - Chương 06 - 07- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển I - Chương 08 - 09- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển I - Chương 10 phần 1- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển I - Chương 10 phần 2- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển I - Chương 11 - 12- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển I - Chương 13 - 14- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển II - Chương 01- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển II - Chương 02 - 03- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển II - Chương 04 - 05 - 06- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển II - Chương 07 - 08- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển II - Chương 09 - 10 - 11 - 12- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển II - Chương 13- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển III - Chương 01 - 02- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển III - Chương 03 - 04 - 05 - 06- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển III - Chương 07 - 08 - 09- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển IV - Chương 01- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển IV - Chương 02 - 03- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển V - Chương 01 - 02 - 03- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển V - Chương 04 - 05- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển V - Chương 06 - 07 - 08 - 09- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển V - Chương 10 - 11- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển V - Chương 13- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển VI- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển VII - Chương 01 - 02- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển VII - Chương 03 phần 1- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển VII - Chương 03 phần 2- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển VII - Chương 04- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển VII - Chương 05- những người dân khốn khổ - PHẦN I - Quyển VII - Chương 06 - 07- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển VII - Chương 08 - 09- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển VII - Chương 10 - 11- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển VIII - Chương 01 - 02 - 03- những người khốn khổ - PHẦN I - Quyển VIII - Chương 04 - 05- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển I - Chương 01 - 02- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển I - Chương 03 - 04 - 05 - 06- những người khốn khổ - PHẦN II - Quyển I - Chương 07 - 08- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển I - Chương 09 - 10- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển I - Chương 11 - 12 - 13 - 14 - 15- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển I - Chương 16 - 17- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển I - Chương 18 - 19- những người khốn khổ - PHẦN II - Quyển II - Chương 01 - 02- những người khốn khổ - PHẦN II - Quyển II - Chương 03- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển III - Chương 01 - 02 - 03 - 04- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển III - Chương 05 - 06 - 07- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển III - Chương 08 phần 1- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển III - Chương 08 phần 2- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển III - Chương 09 - 10 - 11- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển IV - Chương 01 - 02- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển IV - Chương 03 - 04 - 05- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển V - Chương 01 - 02 - 03 - 04- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển V - Chương 05 - 06 - 07 - 08- những người khốn khổ - PHẦN II - Quyển V - Chương 09 - 10- những người khốn khổ - PHẦN II - Quyển VI - Chương 01 - 02- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển VI - Chương 03 - 04 - 05- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển VI - Chương 06 - 07 - 08 - 09 - 10 - 11- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển VII - Chương 01 - 02 - 03- những người khốn khổ - PHẦN II - Quyển VII - Chương 04 - 05 - 06 - 07 - 08- những người khốn khổ - PHẦN II - Quyển VIII - Chương 01 - 02- những người khốn khổ - PHẦN II - Quyển VIII - Chương 03- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển VIII - Chương 04 - 05- những người dân khốn khổ - PHẦN II - Quyển VIII - Chương 06 - 07- những người khốn khổ - PHẦN II - Quyển VIII - Chương 08- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển I - Chương 01 - 02 - 03 - 04 - 05- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển I - Chương 06 - 07 - 08 - 09- những người khốn khổ - PHẦN III - Quyển I - Chương 10 - 11 - 12 - 13- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển II- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển III - Chương 01 - 02- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển III - Chương 03 - 04- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển III - Chương 05 - 06- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển III - Chương 07 - 08- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển IV - Chương 01 phần 1- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển IV - Chương 01 phần 2- những người khốn khổ - PHẦN III - Quyển IV - Chương 02 - 03- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển IV - Chương 04- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển IV - Chương 05 - 06- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển V - Chương 01 - 02 - 03- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển V - Chương 04 - 05 - 06- những người khốn khổ - PHẦN III - Quyển VI - Chương 01 - 02 - 03 - 04 - 05- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển VI - Chương 06 - 07 - 08 - 09- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển VII- những người khốn khổ - PHẦN III - Quyển VIII - Chương 01 - 02 - 03- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển VIII - Chương 04 - 05- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển VIII - Chương 06 - 07 - 08 - 09- những người khốn khổ - PHẦN III - Quyển VIII - Chương 10 - 11- những người khốn khổ - PHẦN III - Quyển VIII - Chương 12 - 13 - 14- những người khốn khổ - PHẦN III - Quyển VIII - Chương 15 - 16 - 17- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển VIII - Chương 18 - 19- những người dân khốn khổ - PHẦN III - Quyển VIII - Chương đôi mươi phần 1- những người khốn khổ - PHẦN III - Quyển VIII - Chương trăng tròn phần 2- những người khốn khổ - PHẦN III - Quyển VIII - Chương 21 - 22- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển I - Chương 01- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển I - Chương 02 - 03- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển I - Chương 04- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển I - Chương 05- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển I - Chương 06- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển II - Chương 01 - 02- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển II - Chương 03 - 04- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển III - Chương 01 - 02 - 03- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển III - Chương 04 - 05- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển III - Chương 06 - 07- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển III - Chương 08- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển IV- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển V - Chương 01 - 02 - 03- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển V - Chương 04 - 05 - 06- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển VI - Chương 01- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển VI - Chương 02 phần 1- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển VI - Chương 02 phần 2- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển VI - Chương 03- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển VII - Chương 01- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển VII - Chương 02- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển VII - Chương 03 - 04- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển VIII - Chương 01 - 02- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển VIII - Chương 03 - 04- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển VIII - Chương 05 - 06- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển VIII - Chương 07- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển IX- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển X - Chương 01 - 02- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển X - Chương 03- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển X - Chương 04 - 05- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển XI- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển XII - Chương 01- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển XII - Chương 02- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển XII - Chương 03 - 04 - 05- những người khốn khổ - PHẦN IV - Quyển XII - Chương 06 - 07 - 08- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển XIII- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển XIV - Chương 01- 02 - 03 - 04- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển XIV - Chương 05 - 06 - 07- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển XV - Chương 01- những người dân khốn khổ - PHẦN IV - Quyển XV - Chương 02 - 03 - 04- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển I - Chương 01 - 02- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển I - Chương 03 - 04- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển I - Chương 05 - 06 - 07- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển I - Chương 08 - 09 - 10 - 11- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển I - Chương 12 - 13 - 14 - 15- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển I - Chương 16- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển I - Chương 17 - 18 - 19- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển I - Chương 20- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển I - Chương 21 - 22- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển I - Chương 23 - 24- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển II - Chương 01 - 02 - 03- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển II - Chương 04 - 05 - 06- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển III - Chương 01 - 02 - 03- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển III - Chương 04 - 05 - 06- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển III - Chương 07 - 08 - 09- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển III - Chương 10 - 11 - 12- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển IV - Chương 01- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển IV - Chương 02- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển V - Chương 01 - 02 - 03- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển V - Chương 04 - 05- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển V - Chương 06- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển V - Chương 07 - 08- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển VI - Chương 01- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển VI - Chương 02- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển VI - Chương 03 - 04- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển VII - Chương 01 phần 1- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển VII - Chương 01 phần 2- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển VII - Chương 02- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển VIII - Chương 01 - 02- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển VIII - Chương 03 - 04- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển IX - Chương 01 - 02 - 03- những người dân khốn khổ - PHẦN V - Quyển IX - Chương 04 phần 1- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển IX - Chương 04 phần 2- những người khốn khổ - PHẦN V - Quyển IX - Chương 05 - 06 (Hết)